رادیو مدال (۸۰): حمله دوباره علی کریمی به تاج

از حمله دوباره علی کریمی به تاج تا مردود شدن ۱۹ داور در تست آمادگی جسمانی و اعلام فهرست مازاد استقلال، در قسمت هشتادم رادیو مدال...

اخبار مهم روز از حمله دوباره علی کریمی به تاج تا مردود شدن ۱۹ داور در تست آمادگی جسمانی و اعلام فهرست مازاد استقلال را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت هشتادم رادیو مدال پیش روی شماست.