رادیو مدال (۷۳): در مکالمه تلفنی زنوزی با شکاری چه گذشت؟

از تماس تلفنی زنوزی با شکاری و تراکتوری شدن او تا آتش زدن ماشین گادوین منشا و تورنمنت چهارجانبه تهران، در قسمت هفتاد و سوم رادیو مدال...

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید.

اخبار مهم روز از تماس تلفنی زنوزی با شکاری و تراکتوری شدن او تا آتش زدن ماشین گادوین منشا و تورنمنت چهارجانبه تهران را به شکلی تازه مرور کنید.

قسمت هفتاد و سوم رادیو مدال پیش روی شماست.