رادیو مدال (۳۴): صدمیلیارد تومان، هزینه این فصل باشگاه استقلال

قسمت سی و چهارم رادیو مدال، گونه و قالبی جدید از پادکست خبری است. با ما باشید و اخبار مهم روز را به شکلی تازه مرور کنید....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. قسمت سی و چهارم رادیو مدال پیش روی شماست.