رادیو مدال (۶۰): عزل فتاحی، حمله کریمی به تاج، دعوای رحمتی و خسرو

از تاخیر دو ساعته برای فینال جام حذفی تا عزل فتاحی و دعوای خسرو حیدری و مهدی رحمتی و حمله دوباره علی کریمی به تاج، در قسمت شصتم رادیو مدال...

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. اخبار مهم روز، از تاخیر دو ساعته برای فینال جام حذفی تا عزل فتاحی و دعوای خسرو حیدری و مهدی رحمتی و حمله دوباره علی کریمی به تاج را به شکلی تازه مرور کنید. شصتمین قسمت رادیو مدال پیش روی شماست.