رادیو مدال (۵۹): محرومیت استقلال از دو پنجره نقل و انتقالات؟

از حواشی دیدار فینال جام حذفی تا حمله مایلی کهن به قلعه نویی و احتمال محرومیت استقلال از دو پنجره نقل و انتقالاتی، در قسمت پنجاه و نهم رادیو مدال...

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. اخبار مهم روز، از حواشی دیدار فینال جام حذفی تا حمله مایلی کهن به قلعه نویی و احتمال محرومیت استقلال از دو پنجره نقل و انتقالاتی را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت پنجاه و نهم رادیو مدال پیش روی شماست.