رادیو مدال (۷۱): ناگفته های پژمان منتظری از میم. ب

از ناگفته های پژمان منتظری در مورد محمود بابایی تا آرای کمیته انضباطی برای اتفاقات مسابقه فینال جام حذفی و اردوی پرسپولیس در ترکیه، در قسمت هفتاد و یکم رادیو مدال...

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. اخبار مهم روز از ناگفته های پژمان منتظری در مورد محمود بابایی تا آرای کمیته انضباطی برای اتفاقات مسابقه فینال جام حذفی و اردوی پرسپولیس در ترکیه را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت هفتاد و یکم رادیو مدال پیش روی شماست.