Banner

رادیو مدال (۸۹): پخش سریال تلویزیونی از شبکه ۲ با بازی فرشاد احمدزاده

از حال و اوضاع این روزهای فرشاد احمدزاده تا انتخاب محمدحسن انصاری فرد به عنوان مدیرعامل پرسپولیس و بدون تیم ماندن روزبه چشمی، در قسمت هشتاد و نهم رادیو مدال...

اخبار مهم روز، از حال و اوضاع این روزهای فرشاد احمدزاده تا انتخاب محمدحسن انصاری فرد به عنوان مدیرعامل پرسپولیس و بدون تیم ماندن روزبه چشمی را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت هشتاد و نهم رادیو مدال پیش روی شماست.

تگ ها


رادیو مدال سریال فرشاد احمدزاده غیبت فرشاد احمدزاده فرشاد احمد زاده پرسپولیس انصاری فرد پرسپولیس محمد حسن انصاری فرد پیشنهاد مدال روزبه چشمی فوتبال