رادیو مدال (۸۹): پخش سریال تلویزیونی از شبکه ۲ با بازی فرشاد احمدزاده

از حال و اوضاع این روزهای فرشاد احمدزاده تا انتخاب محمدحسن انصاری فرد به عنوان مدیرعامل پرسپولیس و بدون تیم ماندن روزبه چشمی، در قسمت هشتاد و نهم رادیو مدال...

اخبار مهم روز، از حال و اوضاع این روزهای فرشاد احمدزاده تا انتخاب محمدحسن انصاری فرد به عنوان مدیرعامل پرسپولیس و بدون تیم ماندن روزبه چشمی را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت هشتاد و نهم رادیو مدال پیش روی شماست.