رادیو مدال (۸۶): پرتاب چای و قندان در دعوای دوپهلوی باشگاه استقلال

از جنجال پرتاب چای و قندان در دفتر باشگاه استقلال تا معطل ماندن خوردبین در دفتر باشگاه پرسپولیس، در قسمت هشتاد و ششم رادیو مدال...

اخبار مهم روز، از جنجال پرتاب چای و قندان در دفتر باشگاه استقلال تا معطل ماندن خوردبین در دفتر باشگاه پرسپولیس را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت هشتاد و ششم رادیو مدال پیش روی شماست.

تگ ها


رادیو مدال جنجال علی خطیر محمود خوردبین پیشنهاد مدال فوتبال