رادیو مدال (۳۱): پیچیدن نسخه مامیچ در شب برد استقلال و ذوب آهن

قسمت سی و یکم رادیو مدال، گونه و قالبی جدید از پادکست خبری است. با ما باشید و اخبار مهم روز را به شکلی تازه مرور کنید....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. قسمت سی و یکم رادیو مدال پیش روی شماست.