رادیو مدال (۳۰): کامنت مهدی طارمی برای سوشا یا برای شجاع؟

قسمت سی ام رادیو مدال، گونه و قالبی جدید از پادکست خبری است. با ما باشید و اخبار مهم روز را به شکلی تازه مرور کنید....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. قسمت سی ام رادیو مدال پیش روی شماست.