رادیو مدال (2): احتمال ترنسفر سردار آزمون و مصدومیت جلال حسینی

قسمت دوم رادیو مدال و بررسی اخبار مهم روز....

هر روز، رأس ساعت شش عصر، با یک بسته خبری از مهترین اتفاقات فوتبالی ایران و جهان با رادیو مدال همراه باشید. شنونده دومین قسمت از رادیو مدال باشید.