رادیو مدال (27): پرسپولیس و استقلال؛ قربانیان داوری و خصوصی سازی

قسمت بیست و هفتم رادیو مدال، گونه و قالبی جدید از پادکست خبری است. با ما باشید و اخبار مهم روز را به شکلی تازه مرور کنید....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. قسمت بیست و هفتم رادیو مدال پیش روی شماست.