رادیو مدال (22): از زلف منشا تا دادگاه عابربانک

قسمت بیست و دوم رادیو مدال، گونه و قالبی جدید از پادکست خبری است. با ما باشید و اخبار مهم هفته را به شکلی تازه مرور کنید....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. قسمت بیست و دوم رادیو مدال پیش روی شماست.