رادیو مدال (3): خداحافظ کی‌روش

قسمت سوم رادیو مدال و بررسی دیدار ایران و ژاپن...

هر روز، رأس ساعت شش عصر، با یک بسته خبری از مهترین اتفاقات فوتبالی ایران و جهان با رادیو مدال همراه باشید. شنونده قسمت سوم رادیومدال خواهید بود.