راز شادی پس از گل کوین پرینس بوآتنگ

کوین پرینس بوآتنگ بازیکن تیم اینتراخت فرانکفورت روش خاص خودش را برای شادی پس از گل دارد ......

کوین پرینس بوآتنگ بازیکن تیم اینتراخت فرانکفورت روش خاص خودش را برای شادی پس از گل دارد. ویدیو را ببینید تا بهتر متوجه منظور او بشوید.

تگ ها


طنز ورزشی اینتراخت فرانکفورت Bundesliga فوتبال