راز فرار از بدهی ستاره های فوتبالی!

بازیکنان فوتبال راهکار نه چندان جالبی برای فرار از پرداخت مالیات پیدا کرده اند ......

بازیکنان فوتبال راهکار نه چندان جالبی برای فرار از پرداخت مالیات پیدا کرده اند.

به گزارش سایت مدال ، ماده 172 قانون مجازات مدنی می گوید که کمک مالی به برخی موسسات به شرط دارا بودن مجوز موسسه خیریه از سازمان بهزیستی مشمول معافیت مالیاتی می گردد.

 

این موضوع اما برای برخی از بازیکنان فوتبال راهکار مناسبی شده تا با این روش از دادن مالیات قراردادهای کلان خود فرار کنند.

 

برخی از بازیکنان فوتبال با پرداخت پول به برخی از موسسات خیریه و کسب نامه مبنی بر پرداخت کمک مالی به آنها، از دادن مالیات به راحتی شانه خالی می کنند.

 

این دسته از بازیکنان نامه های دریافتی از برخی از موسسات خیریه را با استفاده از قانون ذکر شده به اداره مالیات ارائه می دهند و به راحتی مالیات کامل قراردادهای خود را با رقمی ناچیز پرداخت می کنند.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال