راز مهار «ضربه پنالتی» به زبان علمی!

در این ویدیو ضربات پنالتی در فوتبال به شکل علمی و آماری بررسی می شود و مشخص می شود که بر اساس آمار دروازه بان ها در چه صورت شانس بیشتری برای مهار پنالتی ها دارند ......

در این ویدیو ضربات پنالتی در فوتبال به شکل علمی و آماری بررسی می شود و مشخص می شود که بر اساس آمار دروازه بان ها در چه صورت شانس بیشتری برای مهار پنالتی ها دارند. این ویدیوی جالب را با دوبله اختصاصی مدال ببینید.