راز موفقیت «یوسین بولت» از زبان «بیلی»

روز چهارشنبه بهترین ورزشکار سال جهان انتخاب می شود و یوسین بولت شانس اول خواهد بود ......

روز چهارشنبه بهترین ورزشکار سال جهان انتخاب می شود و یوسین بولت شانس اول خواهد بود. اما پیش از «داناوان بیلی» ستاره دومیدانی جهان بود.

بولت رکورد صد متر بیلی را شکست و در این ویدئو بیلی سعی کرده توضیحی برای این موفقیت پیدا کند.

تگ ها


دو و میدانی