رافائل نادال – نواک جوکوویچ؛ پنجاهمین تقابل دو رقیب دیرینه!

رافائل نادال و نواک جوکوویچ در نیمه نهایی مسترز مادرید به مصاف هم خواهند رفت و این پنجاهمین تقابل این دو ستاره تنیس دنیا است ......

رافائل نادال و نواک جوکوویچ در نیمه نهایی مسترز مادرید به مصاف هم خواهند رفت و این پنجاهمین تقابل این دو ستاره تنیس دنیا است. نادال تا کنون موفق به کسب 14 گرند اسلم و 29 مسترز شده و جوکوویچ هم 12 گرنداسلم و 30 مسترز را ازان خود کرده است.در 49 دیدار قبلی، رافائل نادال 23 پیروزی بهب دست آورده و جوکوویچ هم موفق شده که نادال را 26 بار شکست دهد.

تگ ها


تنیس