رافائل نادال – نیکولوز باسیلاشویلی؛ دور سوم «رولان گاروس»

رافائل نادال مدعی کسب عنوان قهرمانی به راحتی و با نتایج 6-0، 6-1 و 6-0 نیکولوز باسیلاشویلی را شکست داد داد و به مرحله بعد رقابت های رولان گاروس صعود کرد ......

رافائل نادال مدعی کسب عنوان قهرمانی به راحتی و با نتایج 6-0، 6-1 و 6-0 نیکولوز باسیلاشویلی را شکست داد داد و به مرحله بعد رقابت های رولان گاروس صعود کرد.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس