رالی طولانی و مهیج در ست دوم دیدار ایران – ایتالیا

ایران میتوانست با به دست آوردن این امتیاز نتیجه بازی را برگرداند که متاسفانه چنین نشد و در پایان مقابل ایتالیا نایب قهرمان المپیک شکست خورد ......

ایران میتوانست با به دست آوردن این امتیاز نتیجه بازی را برگرداند که متاسفانه چنین نشد و در پایان مقابل ایتالیا نایب قهرمان المپیک شکست خورد.

تگ ها


لیگ جهانی والیبال والیبال