رالی های برتر دیدار نادال-تیم از جایگاه تماشاگران

رافا نادال در دومین دیدار نیمه نهایی رولان گاروس موفق شد دامینیک تیم را در سه ست شکست دهد و به دیدار واورینکا در فینال برود ......

رافا نادال در دومین دیدار نیمه نهایی رولان گاروس موفق شد دامینیک تیم را در سه ست شکست دهد و به دیدار واورینکا در فینال برود. رالی های برتر این دیدار را از زاویه دید تماشاگران ببینیم.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس