راموس 2 جلسه محروم شد

سرخیو راموس 2 جلسه از همراهی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا محروم شد....

سرخیو راموس 2 جلسه از همراهی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا محروم شد.

سرخیو راموس به علت دریافت عمدی کارت زرد برابر آژاکس، 2 جلسه از همراهی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا محروم شد.

به گزارش مدال، سرخیو راموس به علت دریافت عمدی کارت زرد برابر آژاکس، 2 جلسه از همراهی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا محروم شد.