رامین رضائیان همه جا نیمکت نشین است؟!

هر چقدر شناخت سرمربی اوستنده از رضائیان بیشتر می شود این بازیکن کمتر به میدان می آید و بیشتر از همیشه طعم حضور روی نیمکت را می چشد ......

هر چقدر شناخت سرمربی اوستنده از رضائیان بیشتر می شود این بازیکن کمتر به میدان می آید و بیشتر از همیشه طعم حضور روی نیمکت را می چشد

این وضعیت را کی روش هم در بازی های ملی تشدید می کند و رامین رضائیان که روزگاری حتی وقتی تیم نداشت بازیکن ثابت تیم ملی بود امروز از جمله بازیکنانی است که روی نیمکت می نشیند.

کی روش اما تازگی ها به یک وضعیت ویژه دقت بیشتری دارد؛ او می خواهد بازیکنان آماده لیگ های مختلف را در ترکیب تیم ملی تست کند. یعنی حاضر نیست روی گزینه های تکراری دست بگذارد.

 در سال جام جهانی همه آماده ها وارد ترکیب تیم ملی می شوند؛ سامان قدوس و کریم انصاری فرد از نشانه های این اتفاق بزرگ هستند و نیمکت نشینی رامین رضائیان دقیقا به دلیل شرایط این بازیکن در اوستنده بلژیک است!

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال