راننده تصادف جنجالی قائدی نبوده است

به نظر می رسد بر خلاف آنچه در گزارش و کروکی پلیس آمده مهدی قائدی راننده تصادف جنجالی نبوده است ......

به نظر می رسد بر خلاف آنچه در گزارش و کروکی پلیس آمده مهدی قائدی راننده تصادف جنجالی نبوده است.
 یک منبع موثق در این باره می گوید مهدی در اظهار نظر کوتاهی که پیرامون این تصادف داشته گفته او پشت فرمان نبوده است
مهدی هنوز هیچ خبری از اتفاقی که در این حادثه برای دوست صمیمی او یعنی احمد رضا شاکر رخ داده ندارد و پزشکان با توجه به شوکی که این خبر می تواند به او وارد کند از نزدیکان مهدی خواستند این خبر را به او ندهند
البته که تصمیم گیری نهایی دراین باره با کارشناسان انتظامی است. با این حال طبیعی به نظر می رسد که مهدی راننده نبوده باشد چون او گواهینامه ندارد.

تگ ها


اخبار روز استقلال فوتبال