رایزنی ها برای برگزاری بازی ایران تونس

شب گذشته خبری در برخی رسانه ها مطرح شد مبنی بر اینکه ایران در تاریخ دوم فروردین مقابل تونس یک بازی تدارکاتی برگزار می کند ......

 شب گذشته خبری در برخی رسانه ها مطرح شد مبنی بر اینکه ایران در تاریخ دوم فروردین مقابل تونس یک بازی تدارکاتی برگزار می کند. این درحالیست که هنوز قرارداد رسمی برای برگزاری این بازی امضا نشده است.
نکته این است که در صورت توافق بین فدراسیون ایران و تونس این مسابقه در تاریخ سوم فروردین برگزار می شود که مطابق با فیفادی است و مسئله بعدی این است که هنوز طرفین بابت هزینه های این مسابقه و مکان برگزاری این بازی به توافق نهایی نرسیده اند.
در صورت موافقت تونس و توافق بر سر مسائل مالی شاید این بازی در اتریش برگزار شود
ایران قرار است هفتم فروردین نیز در اتریش به مصاف الجزایر برود

تگ ها


اخبار روز فوتبال