رایزین؛ رودررو شدن فلوید می‌ودر و نسوکاوا

در رویداد جدید رایزین فلوید میودر و تنشین نسوکاوا بامداد فردا با هم روبرو میشوند ......

در رویداد جدید رایزین فلوید می‌ودر و تنشین نسوکاوا بامداد فردا با هم روبرو می‌شوند. این دو بامداد امروز به وقت تهران در مراسم وزن کشی شرکت کردند که در این ویدئو می‌بینید.