رای بازیکن غیر مجاز در شهر خودرو صادر شد

کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص شکایت باشگاه پیکان به طرفیت باشگاه شهرخودرو خراسان مبنی بر استفاده بازیکن غیرمجاز در مسابقات لیگ برتر رای خود را صادر کرد....

به گزارش مدال و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، درخصوص شکایت باشگاه پیکان علیه شهرخودرو خراسان مبنی بر استفاده بازیکن غیرمجاز به نام محمدرضا فلاحیان در بازی بین دو تیم شهرخودرو و پیکان از هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال، با این توضیح که باشگاه نود ارومیه هیچ گونه اقاله با بازیکن نامبرده منعقد نکرده و نسبت به صحت و اصالت فرم فسخ قرارداد که توسط مشارالیه به سازمان لیگ ارائه گردیده است. با توجه به بررسی پرونده در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف انتسابی مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷حکم بر برائت بازیکن و باشگاه طرف شکایت صادر کرد. رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد کمیته استیناف است.

با این توضیح باید گفت شکایت باشگاه پیکان علیه شهر خودرو رد شده است و تغییری در نتیجه بازی حاصل نخواهد شد.

تگ ها


فوتبال ایران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال