رای دادگاه علیه جادوگرعلی کریمی 4 میلیون جریمه شد

با شکایت هوشنگ مقدس سرپرست سابق تیم ملی از علی کریمی چهره محبوب فوتبال ایران، دادگاه به بررسی این پرونده پرداخت و در نهایت رای خود را صادر کرد ......

با شکایت هوشنگ مقدس سرپرست سابق تیم ملی از علی کریمی چهره محبوب فوتبال ایران، دادگاه به بررسی این پرونده پرداخت و در نهایت رای خود را صادر کرد ...

با شکایت هوشنگ مقدس سرپرست سابق تیم ملی از علی کریمی چهره محبوب فوتبال ایران، دادگاه به بررسی این پرونده پرداخت و در نهایت رای خود را صادر کرد. 

طبق رای صادره علی کریمی علاوه بر اعاده حیثیت، به پرداخت 40 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. 

دادگاه به کریمی اعلام کرده باید در برنامه 90، حرف‌های خود را علیه مقدس پس بگیرد چراکه در همان برنامه گفته بود پاداش های صعود ایران در جام جهانی برزیل و روسیه، به حساب سرپرست سابق تیم ملی رفته بود.

تگ ها


حواشی علی کریمی فوتبال