رای سوپرجام امروز اعلام می شود

پس از ارجاع پرونده سوپرجام به کمیته انضباطی در پی از درخواست استقلال، نتیجه اعلام شده مبنی بر قهرمانی پرسپولیس تغییر کرد ......

پس از ارجاع پرونده سوپرجام به کمیته انضباطی در پی از درخواست استقلال، نتیجه اعلام شده مبنی بر قهرمانی پرسپولیس تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مدال، رئیس کمیته انضباطی روز گذشته اعلام کرد که رای سوپر جام به همراه رای شکایت چند باشگاه از بازیکن تیم لیگ یکی، امروز اعلام خواهد شد.

تگ ها


فوتبال