رای معنادار مردم به قدوس در نظرسنجی برنامه نود

به گزارش مدال،نظرسنجی برنامهنود این هفته به این اختصاص داشت که مردم به کدام بازیکن تیم ملیبرای گلزنی در جامملت های آسیاپیش روامید دارند ......

به گزارش مدال، نظرسنجی برنامه نود این هفته به این اختصاص داشت که مردم به کدام بازیکن تیم ملی برای گلزنی در جام ملت های آسیا پیش رو امید دارند. سامان قدوس در بین گزینه ها با بیشترین رای اصلی ترین امید مردم برای انجام چنین کاری در امارات شناخته شد. این در حالی است که قبل از شروع برنامه خیلی ها نسبت به حضور سردار آزمون در بین گزینه ها انتقاد داشتند و در نهایت هم اکثریت آرا برای قدوس بود

تگ ها


سامان قدوس فوتبال