رحیمی به فینال المپیک نرسید

حسن رحیمی نماینده وزن ۵۷ كیلوگرم كشتی كشورمان با نتیجه ۱۰ بر ۵ مقابل رقیب ژاپنی شكست خورد ......
حسن رحیمی نماینده وزن ۵۷ كیلوگرم كشتی كشورمان با نتیجه ۱۰ بر ۵ مقابل رقیب ژاپنی شكست خورد ...

حسن رحیمی نماینده وزن ۵۷ كیلوگرم كشتی كشورمان با نتیجه ۱۰ بر ۵ مقابل رقیب ژاپنی شكست خورد. او برای رسیدن به برنز یک شانس دیگر دارد.