رحیمی مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان شد

هیأت مدیره باشگاه استقلال خوزستان محمد رحیمی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه معرفی کرد....

هیأت مدیره باشگاه استقلال خوزستان محمد رحیمی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه معرفی کرد.

به گزارش مدال،بعد از کناره‌گیری امیر سلطانی از مدیرعاملی باشگاه استقلال خوزستان در این مدت محمد اسد مسجدی و سپس خلیل پورهاشمی به عنوان قائم مقام در این باشگاه فعالیت کردند.در همین راستا امروز جلسه هیأت مدیره باشگاه استقلال خوزستان تشکیل شد و بعد از تائید نهایی کسری غفو‌ری مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.

محمد رحیمی که به عنوان سخنگو و نایب رئیسه هیأت مدیره استقلال خوزستان فعالیت داشت به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد.