ردپای فرهاد مجیدی در تقابل استقلال – الهلال

نام فرهاد مجیدی و حضورش بر روی نیمکت استقلال در بازی روز گذشته استقلال و الهلال بیانگر خاطراتی برای هواداران تیم رقیب بود!...

نام فرهاد مجیدی و حضورش بر روی نیمکت استقلال در بازی روز گذشته استقلال و الهلال بیانگر خاطراتی برای هواداران تیم رقیب بود!

به گزارش خبرنگار مدال، تلویزیون امارات پیش از آغاز بازی استقلال و الهلال، روز گذشته در اقدامی جالب توجه اقدام به پخش قسمت هایی از دو تقابل این تیم ها در سال های گذشته داشت. یکی از این دو بازی با برد الهلال همراه بود و باز شدن دروازه عابدزاده در رویارویی دو تیم و اما دیگر بازی مربوط به گل فرهاد مجیدی بود و شکست الهلال در تقابل با استقلال تا تجدید خاطره ای باشد برای هواداران رقیب، آن ها که نام فرهاد روزگاری رعشه بر اندامشان در آستانه بازی های دو تیم می انداخت.
ردپای فرهاد مجیدی روز گذشته به همین جا ختم نشد. چراکه هواداران استقلال نیز با در دست داشتن پرچم هایی اطراف ورزشگاه بن زاید دیده می شدند که عکس فرهاد در یک طرف آن و لوگوی استقلال در طرف دیگر خودنمایی می کرد.
ورود کادرفنی به داخل زمین وقتی فرهادمجیدی، مهاجم زهردار روزهای نه چندان دور استقلال در کنار وینفردشفر دیده شد، این ردپا را کامل کرد تا هواداران رقیب بدانند که حالا حالاها نمی توانند از کنار نام فرهاد مجیدی به راحتی گذر کنند!