رد پای عضو هیئت مدیره استقلال در کنار گذاشتن بازیکنان!

معاون مستعفی باشگاه استقلال از دخالت یک عضو هیئت مدیره این باشگاه در لیست بازیکنان فصل بعد پرده برداشت!...

معاون مستعفی باشگاه استقلال از دخالت یک عضو هیئت مدیره این باشگاه در لیست بازیکنان فصل بعد پرده برداشت!

ه گزارش خبرنگار مدال، خطیر در کنفرانس خبری که امروز برگزار کرد درباره یکی از اعضای هیئت مدیره به نکات جالب توجهی اشاره کرد و گفت: همه می دانند کدام عضو هیات مدیره روی تخته اسم کسانی که باید بروند را نوشت. رحمتی، منتظری، چشمی، حیدری و کریمی، این ها را نوشت و همه را متقاعد کرد که این ها نباید باشند!  بعد من شدم آدم بده ماجرا این ها شدند آدم های خوب ! شما اسم یک سری را در لیست خروجی می نویسید بعد با آن ها مذاکره می کنید؟ مگر می شود ؟! خواستید من را خراب کنید؟!  می دانید چقدر فحش به من فحش می دادند! اینجا فکرکردم خیلی بی غیرتم!  دیگر حرف نمی زنم مگر این که آنها حرف بزنند، آن وقت اسناد را رو می کنم...

 

بیشتر بخوانید:

آمده ام از عملکرد یک ساله ام دفاع کنم/خطیر: در باشگاه صداقت ندیدم

تگ ها


باشگاه استقلال معاون پیشین استقلال علی خطیر عضو هیئت مدیره استقلال