رسمی؛ استعفای زین الدین زیدان از مربیگری رئال

زین الدین زیدان سرمربی رئال از هدایت این باشگاه کناره گیری کرد و فصل بعد روی نیمکت باشگاه مادریدی نخواهد نشست....

این خبر تکمیل خواهد شد.

تگ ها


زیدان رئال مادرید