رسمی؛ ایوان راکیتیچ به سویا بازگشت

ستاره کروات بارسلونا با عقد قراردادی دو ساله به باشگاه سابقش سویا بازگشت....

این خبر تکمیل می شود

تگ ها


ایوان راکیتیچ بارسلونا