رسمی/ قانون جدید سازمان لیگ درباره محرومیت های کارتی بازیکنان

طبق قانون سازمان لیگ در مورد اعمال محرومیت بازیکنان در جام حذفی و لیگتا سال ‏گذشته اگر بازیکنی در جام حذفی با دریافت کارت قرمز محروم و تیمش از مسابقات حذف می شد و محرومیت این بازیکن در بازی ‏بعدی لیگ اعمال می شد؛ اما در این فصل محرومیت بازیکنان لیگ و جام حذفی کاملا مجزا و تفکیک شده اند و محرومیت کارتی ‏هر دسته از رقابت ها در همان دسته در نظر گرفته می شود ......

طبق قانون سازمان لیگ در مورد اعمال محرومیت بازیکنان در جام حذفی و لیگ تا سال ‏گذشته اگر بازیکنی در جام حذفی با دریافت کارت قرمز محروم و تیمش از مسابقات حذف می شد و محرومیت این بازیکن در بازی ‏بعدی لیگ اعمال می شد؛ اما در این فصل محرومیت بازیکنان لیگ و جام حذفی کاملا مجزا و تفکیک شده اند و محرومیت کارتی ‏هر دسته از رقابت ها در همان دسته در نظر گرفته می شود.‏

قانون جدید به این صورت است که اگر بازیکنی در جام حذفی محروم و تیمش حذف شود در آنصورت این بازیکن در لیگ محروم نخواهد بود و ‏فصل آینده در بازی های جام حذفی محرومیتش اعمال خواهد شد. البته محرومیت های انضباطی بازیکن یا مربی هم در لیگ و ‏هم جام حذفی اعمال می شود.‏

 

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال