رسمی؛ یری مینا، دومین خرید زمستانی بارسلونا

همانطور که انتظار میرفت یری مینا، دومین خرید بارسلونا در فصل نقل و انتقالات زمستانی است ......

همانطور که انتظار می‌رفت یری مینا، دومین خرید بارسلونا در فصل نقل و انتقالات زمستانی است. این مدافع جوان کلمبیایی قراردادی را تا سال ۲۰۲۲ با بارسلونا به امضا رسانده است

به گزارش وب سایت باشگاه پالمیراس، یری مینا در ازای مبلغ ۱۲.۳ میلیون یورو به بارسلونا پیوسته است. بند آزادسازی مینا در بارسلونا، ۱۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است. یری مینا روز جمعه به هواداران بارسلونا معرفی خو

تگ ها


نقل و انتقالات زمستانی بارسلونا لالیگا فوتبال