رسول خادم از ریاست کشتی کنار کشید!

رسول خادم، با استناد به مفاد بند هشتم از ماده یازدهم اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران کلیه وظایف و اختیارات خود را به استثناء امضا اسناد مالی، به حمید بنی تمیم واگذار کرد ......

رسول خادم، با استناد به مفاد بند هشتم از ماده یازدهم اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران کلیه وظایف و اختیارات خود را به استثناء امضا اسناد مالی، به حمید بنی تمیم واگذار کرد.
در متن نامه خادم به بنی تمیم آمده است: با استناد به مفاد بند هشتم از ماده یازدهم اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله کلیه وظایف و اختیارات اینجانب به استثناء امضا اسناد مالی، به جنابعالی تفویض می گردد.
امیدوارم با توجه به تجربیات اجرایی و سوابق فنی و علمی که در شما سراغ دارم، به ویژه تجربیات قابل توجه جنابعالی در عرصه های داخلی و بین المللی در چند سال گذشته و با استفاده از تمامی طرفیت های مدیریتی موجود در سطوح مختلف سازمان مدیریت کشتی کشور در انجام امور محوله موفق باشید.
بدیهی است با توجه به معرفی جنابعالی به وزارت ورزش و جوانان بعنوان نایب رییس فدراسیون کشتی در دوره جدید مدیریتی این فدراسیون، پس از ابلاغ حکم مربوط از سوی وزیر محترم ورزش و جوانان، استمرار اختیارات تفویضی به قوت خود باقی خواهد ماند.
به نظر می‌رسد این تفویض اختیار برای رسیدگی بیشتر رسول خادم به امور فنی تیم ملی کشتی آزاد صورت گرفته باشد.

تگ ها


اخبار روز کشتی