رضایت هواداران الغرافه از عملکرد طارمی

هواداران الغرافه قطر از عملکرد مهاجم ملی پوش کشورمان کاملا رضایت دارند ......

 هواداران الغرافه قطر از عملکرد مهاجم ملی پوش کشورمان کاملا رضایت دارند.
 هواداران الغرافه قطر تیم مدنظر فصل آینده خود را اعلام کردند که مهدی طارمی مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه قطری در این تیم بود.
طارمی نیم فصل دوم از پرسپولیس با قرادادی یک و نیم ساله به الغرافه پیوسته بود. ولی با توجه به استعفای بولنت، سرمربی ترکیه ای گمانه زنی هایی درباره آینده او با الغرافه مطرح می شد. با این خبر مشخص شد هواداران الغرافه از عملکرد مهاجم ایرانی کاملا رضایت دارند

تگ ها


مهدی طارمی الغرافه فوتبال