رضایت کولیبالی از علاقه تیم‌های اروپایی به جذب او

کولیبالی از علاقه دیگر باشگاه به خود، خوشحال است....

کولیبالی از علاقه دیگر باشگاه به خود، خوشحال است.

کالیدو کولیبالی که در ناپولی روزهای خوبی پشت سر می‌گذارد باشگاه‌های زیادی را خواهان خود می‌بیند.
این بازیکن ۲۷ ساله که در سال ۲۰۱۴ از خنک بلژیک به سری‌آ آمده است می‌گوید: آینده من؟ نمی‌دانم که من یکی از قدرتمندترین بازیکنان هستم یا نه اما تمام تلاشم را می‌کنم تا بهترین باشم. از زمان که به ناپولی پیوستم سعی کردم رشد خوبی داشته باشم و حالا هم می‌خواهم اینجا بمانم. انگیزه فراوانی دارم. از علاقه دیگر تیم‌ها به جذبم خیلی خوشحالم. می‌خواهم در زمین اثبات کنم که بهترین هستم و این مسئله را در آینه هم نشان خواهم داد.
کولیبالی تا اینجای فصل برای ناپولی ۳۰ بازی انجام داده است.