رضا اسدی: با هواداران پرسپولیس هم نظریم/ ویدیو

رضا اسدی بعد از شکست مقابل پرسپولیس با خبرنگاران مصاحبه کرد....

ویدیوی صحبت های اسدی را تماشا می کنید.