رضا قاسمی به کار خود در المپیک پایان داد

......

رضا قاسمی با ثبت ركورد 10.47 به كارش در مرحله مقدماتی دوی 100 متر پایان داد

 

تگ ها


اخبار روز دو و میدانی