ورود و خروج از روی دیوار در ورزشگاه جم/ ویدیو

در حالیکه چند ساعت به آغاز دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی باقی مانده، هواداران بسیاری به ورزشگاه آمدند....

بعضی هواداران اقدام به ورود به ورشگاه به غیر از درهای ورودی کردند!