رفتن برق وسط بازی سن لورنزو و تایگر در لیگ آرژانتین

رفتن برق در حین برگزاری بازی بین سن لورنزو و تایگر در لیگ آرژانتین باعث ایجاد وقفه ای 15 دقیقه ای در بازی شد ......

رفتن برق در حین برگزاری بازی بین سن لورنزو و تایگر در لیگ آرژانتین باعث ایجاد وقفه ای 15 دقیقه ای در بازی شد. اتفاقی که با واکنش جالب تماشاگران همراه بود.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال