رقابت پارکورکاران برای رکوردشکنی در «گینس»

در برنامه نمایش ایتالیایی هر بار ورزشکاران یک رشته ورزشی برای شکستن رکورد جهان در زمینه های مختلف و ثبت آن در کتاب رکوردهای گینس با هم رقابت می کنند ......

در برنامه «نمایش ایتالیایی» هر بار ورزشکاران یک رشته ورزشی برای شکستن رکورد جهان در زمینه های مختلف و ثبت آن در کتاب رکوردهای گینس با هم رقابت می کنند. در این برنامه «آمادی ویلند» از آلمان و «دیوید فانلی» از ایتالیا برای شکستن رکورد ارتفاع پرش برعکس تلاش کرده اند. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس