رقبای وزنه‌برداران ایران را در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ مشخص شد

مهمترین حریفان وزنه برداران ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ مشخص شدند ......

مهمترین حریفان وزنه برداران ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ مشخص شدند.

به گزارش مدال، مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۸ از ۱۰ آبان در عشق آباد ترکمنستان آغاز می شود. این مسابقات اولین مرحله گزینشی المپیک ۲۰۲۰ است و کشورهایی که سال گذشته محروم بودند نیز در این رویداد حضور دارند.

 لیست اولیه وزنه برداران شرکت کننده در مسابقات جهانی از سوی IWF اعلام شد  و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند که در ادامه نگاهی به مهمترین رقبای وزنه برداران ایران که مدال بزرگسالان جهان و المپیک دارند، می اندازیم:

دسته ۷۳ کیلوگرم:

حسین سلطانی با رکورد ورودی ۳۳۲ کیلوگرم(رزرو)

*نجات رحیم اوف از قزاقستان با رکورد ورودی ۴۰ کیلوگرم: قهرمان المپیک ۲۰۱۶ و قهرمان جهان ۲۰۱۵

*شی ژینگ از چین از چین با رکورد ورودی ۱۵۰ کیلوگرم: قهرمان المپیک ۲۰۱۶ و قهرمان جهان ۲۰۱۵

*تریاتنو از اندونزی با رکورد ورودی ۳۳۰ کیلوگرم: نقره المپیک ۲۰۱۲، برتز المپیک ۲۰۰۸، برتز جهان ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰

دسته ۸۹ کیلوگرم:

عارف خاکی با رکورد ورودی ۳۶۰ کیلوگرم و محمد زارعی

*آرتیم اوکولف از روسیه با رکورد ورودی ۳۶۵ کیلوگرم: قهرمان جهان ۲۰۱۵، نفر سوم جهان ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴،

*آرلی مندز پرز از شیلی با رکورد ورودی ۳۶۰ کیلوگرم: قهرمان جهان ۲۰۱۵

دسته ۹۶ کیلوگرم:

سهراب مرادی قهرمان المپیک ۲۰۱۶ و قهرمان جهانی ۲۰۱۷ با رکورد ورودی ۴۱۰ کیلوگرم

رضا بیرالوند با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم

رحمان اورامه با رکورد ورودی ۳۶۰ کیلوگرم(رزرو)

*تیان تائو از چین با رکورد ورودی ۱۵۰ کیلوگرم: نقره المپیک ۲۰۱۶

دسته ۱۰۲ کیلوگرم:

علی هاشمی (قهرمان جهانی ۲۰۱۷) با رکورد ورودی ۴۰۵ کیلوگرم

امیر حقوقی با رکورد ورودی ۳۷۵ کیلوگرم

*ایلیا ایلین از قزاقستان با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم:قهرمان جهانی ۲۰۰۶ و ۲۰۰۵، ۲۰۱۱،۲۰۱۴

*وادزیم استرالتسو از بلاروس با رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم: نقره المپیک ۲۰۱۶، قهرمان جهانی ۲۰۱۵، برنز جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۰۷

*دیمیتری چوماک از اوکراین با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم: برنز جهانی ۲۰۱۵

 دسته ۱۰۹ کیلوگرم:

محمدرضا براری با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم و علیرضا سلیمانی

*سیمون مارتیروسیان از ارمنستان با رکورد ورودی ۴۴۰کیلوگرم: نقره المپیک ۲۰۱۶

*روسلان نورالدینوف از ازبکستان با رکورد ورودی ۴۲۰ کیلوگرم: قهرمان المپیک ۲۰۱۶، قهرمان جهانی ۲۰۱۳، نایب قهرمان جهانی ۲۰۱۵

*آندری آرامنائو از بلاروس با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم: قهرمان المپیک ۲۰۰۸، قهرمان جهانی ۲۰۰۷

*آرتور پلیسنیکس از لتونی با رکورد ورودی ۳۹۵ کیلوگرم: نایب قهرمان جهانی ۲۰۱۷، نفر سوم جهانی ۲۰۱۵

*الکساندر زایچیکوف از قزاقستان با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم: برنز المپیک ۲۰۱۶ و قهرمان جهانی ۲۰۱۵

دسته ۱۰۹+کیلوگرم:

علی داودی با رکورد ورودی ۴۲۵ کیلوگرم و همایون تیموری

*لاشا تالاخادزه از گرجستان با رکورد ورودی ۴۶۰ کیلوگرم: قهرمان المپیک ۲۰۱۶، قهرمان جهانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷

*روسلان آلبگوف از روسیه با رکورد ورودی ۴۴۵ کیلوگرم: برنز المپیک ۲۰۱۲، قهرمان جهانی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴

*گورمیناسیان از ارمنستان با رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم: نقره المپیک ۲۰۱۶ و نفر سوم جهانی ۲۰۱۵

*ایراکلی تورمانیدزه از گرجستان با رکورد ورودی ۴۴۰کیلوگرم: برنز المپیک ۲۰۱۶

*مرت سیم از استونی با رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم: نقره جهانی ۲۰۱۵

تگ ها


وزنه‌برداری