رقص گروهی ونگر و شاگردان پس از قهرمانی در جام حذفی

......

آرسن ونگر و شاگردانش که طی فصل با انتقادات خردکننده هواداران روبرو بودند، با قهرمانی در جام حذفی توانستند پس از مدت ها جامی بدست آورند و به این سبک که می بینید جشن بگیرند!

تگ ها


طنز ورزشی آرسنال فوتبال