رقیب اصلی حسن یزدانی برترین کشتی گیر آمریکا شد

دیوید تیلور قهرمان کشتی آزاد جهان بعنوان برترین کشتی گیر سال آمریکا انتخاب شد....

دیوید تیلور قهرمان کشتی آزاد جهان بعنوان برترین کشتی گیر سال آمریکا انتخاب شد.

به گزارش مدال، تیلور که مدال طلای وزن 86 کیلوگرم رقابت های جهانی مجارستان را در کارنامه دارد و رقیب اصلی حسن یزدانی محسوب می شود این جایزه موسوم به جایزه "جان اسمیت" قهرمان المپیک و جهان را از بوریس بومگارتنر رییس فدراسیون کشتی آمریکا و قهرمان المپیک و جهان دریافت کرد.

در سه سال قبل این جایزه به کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان در وزن 97 کیلوگرم اختصاص یافته بود